NieCoDziennik

Fundacja Światło i “Piękno mimo wszystko”

W październiku pomogliśmy Fundacji Światło przy organizacji IV Ogólnopolskiego Sympozjum „Piękno mimo wszystko”. Styl życia w profilaktyce nowotworów – ujęcie interdyscyplinarne, aspekty kosmetologiczne. Wspieramy Fundację w misji dzielenia się wiedzą na tematy związane z kosmetologią onkologiczną.