Biblioteczka

Internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP)

Dnia 11 lipca 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady, które wprowadza ujednolicenie notyfikacji kosmetyków w krajach Unii Europejskiej. Dotychczas, systemem rejestracji kosmetyku był KSIoK (Krajowy System Informacji o Kosmetykach), gdzie osoba odpowiedzialna zgłaszała kosmetyk przed wprowadzeniem do obrotu na terenie Polski. Obecnie osoba odpowiedzialna za dany produkt ma obowiązek wprowadzania informacji do internetowego Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP). Portal CPNP to elektroniczny system zgłaszania informacji o kosmetyku, który jest wprowadzany lub udostępniany do obrotu na rynku Unii Europejskiej. W Artykule 13 Rozporządzenia 1223/2009 zostały zawarte rodzaje informacji, które osoby odpowiedzialne i w zależności od okoliczności dystrybutorzy produktów kosmetycznych zgłaszają za pośrednictwem portalu CPNP w odniesieniu do produktów, które wprowadzają do obrotu lub udostępniają na rynku europejskim. Przedstawione informacje o kosmetyku w portalu CPNP udostępniane są drogą elektroniczną właściwym organom (do celów nadzoru i analizy rynku, oceny i informowania konsumentów) oraz ośrodkom zatruć lub podobnym jednostkom ustanowionym przez państwa członkowskie. Istotne jest, że pomyślne zgłoszenie kosmetyku za pośrednictwem CPNP, nie oznacza, że dany produkt spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Zapewniamy, że wszystkie kosmetyki Bandi spełniają wymagania ww Rozporządzenia.