NieCoDziennik

Rada Nadzorcza PZPK

7 grudnia odbyło się walne zgromadzenie Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, podczas którego zostały wybrane nowe władze. Joanna Draniak -Kicińska, Prezes BANDI Cosmetics została członkiem Rady Nadzorczej. W zarządzie PZPK zasiada teraz silna reprezentacja polskich silnych firm kosmetycznych oraz globalnych korporacji. Polski przemysł kosmetyczny zrzesza około 150 firm członkowskich, które regularnie spotykają się na warsztatach, wykładach i seminariach. Spotkania poświęcone są praktyce stosowania prawa branżowego oraz aktualnym projektom legislacyjnym i technicznym.